Lego education WeDo 2.0

På skolan har vi precis köpt in Lego education WeDo 2.0. För att själv lära mig det tog jag med det hem till mina lego-fantaster som gärna hjälpte till. 

   
    
 

Annonser

Scratch Jr

Efter att ha fått testa på programmering med Bee-Bot är det nu dags för år 1 att starta med blockprogrammering i appen Scratch Jr. Det blir en kort intro och sen testar de själva i arbetspar. Vilka skapelser de snabbt programmerar ihop. 

   
 

Nödingeskolans hemsida

Idag har vi startat upp arbetet med en hemsida/blogg för skolan. En liten härlig grupp treor ska fixa detta. Jag hade i förväg tänkt ut ett antal områden som vi behövde ha med men det var onödigt jobb. När jag frågade eleverna kom de nämligen själva på precis samma saker. Det var full fart i gruppen och vi hann påbörja arbetet bra. Bakgrundsfärg och ett bra foto stod överst på deras lista.  Nästa träff blir vecka 8. Följ gärna deras arbete på Nödingeskolan

  

Programmering del två.

Idag var det dags för första gruppen att fortsätta med programmeringen. Dagens uppgifter var att programmera Bee-bot på olika sätt. Barnen fick jobba i par med en Bee-bot i varje par. Vi började med att kolla vad Bee-bot hade för knappar och vad de kunde betyda. Sedan fick de testa att trycka in en enkel serie som jag skrev på tavlan och trycka på GO.

Efter att ha testat några olika serier ställde vi upp alla fem så att det blev som att de dansade! Mycket roligt. Eftersom vi har turen att vara i ett rum med kvadrater på golvet blev nästa uppgift att de skulle få Bee-bot att åka så bra som möjligt kring kvadraten. Det löste de ganska snabbt genom att prova sig från några olika gånger. Avslutande övning var att jobba med Bee-bot på mattan.

I plastfickorna hade vi lagt deras fina bilder som vi gjort tidigare och så hade jag gjort små uppgiftskort. till exempel kunde det stå ”gå från regnbågen till slottet.” Ganska enkla vägar även om vissa par valde att gå omvägar för att det var roligt.

 

Första programmeringen

Idag var det dags för den första gruppen att få prova på programmering. Vi började med att prata om vad programmering kunde vara. Många kände igen ordet och att det hade med datorer att göra. Sedan visade jag lite olika kommandon och vi pratade om vad de betyder. Efter det fick alla ställa upp sig och så fick de följa dem programmering som jag gjorde. Mycket roligt tyckte alla! 

  

Till våra Bee-bot som har jag också köpt en matta som är som en plastficka där man kan stoppa egna bilder i fickor. Alla i gruppen fick rita en bild som vi sedan ska ha i mattan.  

   

Då ska vi programmera Bee-bot att gå till olika bilder på mattan. När man var klar med sin bild fick man rita en egen programmerings-serie som vi sedan rörde oss efter. Några av eleverna kom på egna tecken som man kunde rita. 

     

 Som avslutning på stunden la vi ut en bild mitt i rummet. Eftersom vi har turen att ha färgglatt rutigt golv i det rummet var det lätt för eleverna att två och två ”programmera” varandra över golvet fram till bilden.

  

Diktering

Ett av mina första uppdrag nu när jag har släppt klassen är att testa och se om vi kan få det att fungera med diktering på ipad för elever som har svårt att skriva men mycket att framföra. Igår var det dags för den första eleven att vara testpilot. Vi använde oss av appen Voice Dictation Pro. Vi började med att testaprata lite. Inte helt lätt eftersom man inte bara kan prata på utan måste prata varje ord för sig. Vi började kalla det för robotprat och kom in i det ganska bra efter en liten stund. Eleven var också väldigt duktig på att komma ihåg att säga ”punkt” när meningen var slut. På ipaden hade vi också startat igång hjälpmedel att kunna få texten uppläst och när eleven hade pratat in sin mening i Voice Dictation så marketade vi texten och tryckte ”speak” och fick på så vis texten uppläst. Eleven kunde då höra om appen hade skrivit rätt eller om vi behövde göra omtagning. Ibland om det bara var något litet ord som saknades eller en liten ändelse som blivit fel ändrade vi i dikteringsappen  och lät den läsa upp texten igen. När vi var nöjda kopierade vi meningen och klistrade in den i Keynote.

För att vara första gången gick det väldigt bra. Eleven hade inga problem att komma ihåg var man skulle trycka för att markera text, få den uppläst, byta mellan appar, klistra in texten. Det som kommer behöva mest träning är att prata tillräckligt bra robotprat så appen uppfattar alla orden som sägs.