Vad vi har gjort i år 2. SO.

Jag tänkte jag skulle sammanfatta lite så här i slutet av läsåret vad vi har gjort med våra datorer i min klass. Antagligen har vi gjort en massa annat också som man så klart glömmer bort när man ska sammanfatta så här.

SO:

  • Bloggat faktatexter.
  • Sett filmer och sedan skrivit i bloggen vad man har lärt sig.
  • Svarat på frågor i religionen i Power Point. Faktan kom från deras religionsbok.
  • Grupparbete om hembygden i Power Point. Faktan kom från kommunens hemsida.
  • Skrivit fakta om Asatron i OneNote.