Lego education WeDo 2.0

På skolan har vi precis köpt in Lego education WeDo 2.0. För att själv lära mig det tog jag med det hem till mina lego-fantaster som gärna hjälpte till. 

   
    
 

Annonser

Nödingeskolans hemsida

Idag har vi startat upp arbetet med en hemsida/blogg för skolan. En liten härlig grupp treor ska fixa detta. Jag hade i förväg tänkt ut ett antal områden som vi behövde ha med men det var onödigt jobb. När jag frågade eleverna kom de nämligen själva på precis samma saker. Det var full fart i gruppen och vi hann påbörja arbetet bra. Bakgrundsfärg och ett bra foto stod överst på deras lista.  Nästa träff blir vecka 8. Följ gärna deras arbete på Nödingeskolan